Användarvillkor

ÖVERSIKT 

Denna webbplats drivs av INDRA Sportswear ABPå hela webbplatsen hänvisar termerna"vi","oss"och"vår"till INDRA Sportswear ABINDRA Sportswear AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.


Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår"Service"Du samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor","Villkor"), inklusive de ytterligare villkoren och policyerna som hänvisas häri och/eller finns tillgängliga via hyperlänkDessa användarvillkor gäller för alla webbplatsanvändare, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och/eller bidragsgivare till innehåll.


Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplatsGenom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkorOm du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänsterOm dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.


Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkorenDu kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidanVi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplatsDet är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringarDin fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.


Vår butik finns på Shopify Inc.De ger oss en online-e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR 

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst åldersgränsen i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i din stat eller bosättningsland, och att du har gett oss ditt samtycke för att tillåta någon av dina mindre anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller, vid användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Brott mot eller överträdelse av någon av Villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR 

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypteratDu involverar (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att anpassas och anpassas till de tekniska kraven för anslutande nätverk eller enheterKreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller komma åt tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.


AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION 

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuellMaterialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän informationDet bör inte förlitas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällorVarje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk informationHistorisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referensVi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsens innehåll när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplatsDu samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER 

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, upphävande eller upphörande av tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) 

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsenEnligt vår returpolicy kan dessa produkter eller tjänster ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut.

Vi har gjort vårt yttersta för att visa våra produkters färger och bilder som visas i butiken så exakt som möjligtVi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten men är inte skyldiga att begränsa våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktionVi kan utöva denna rätt från fall till fallVi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuderAlla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnandeVi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkterAlla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.


AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION 

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos ossVi kan begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller beställa efter eget gottfinnandeDessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadressOm vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi meddela dig genom att kontakta e-post- och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som gavs när beställningen gjordesVi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.


Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butikDu samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.


För mer information, se vår returpolicy.


AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG 

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input.

Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg"som de är"och"som tillgängliga"utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och något godkännandeVi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnandeDu bör se till att du känner till och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser)Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR 

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till ossVi ansvarar inte för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inteVi har inget ansvar eller ansvar för tredjepartsmaterial eller webbplatser eller annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredjepartswebbplatserLäs tredjeparts policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktionKlagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.


AVSNITT 9 - KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN 

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, per post eller annars (tillsammans,"kommentarer), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till ossVi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi får, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderättDu samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplatsDu får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda tredje parter till ursprunget till några kommentarer eller ossDu är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhetVi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.


AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION 

Vår integritetspolicy reglerar ditt inlämnande av personlig information via butikenFör att se vår integritetspolicy.


AVSNITT 11 - FEL, FAKTIKER OCH UTSLÄPP 

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktkostnader, transittider och tillgänglighetVi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lagInget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR 

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll:(a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kommer att användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internetVi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.


AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING 

Vi garanterar inte, garanterar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som erhållits från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen riskTjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (utom som uttryckligen anges av oss)"som det är"och"som tillgängligt för din användning, utan någon garanti, eller villkor av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall ska INDRA Sportswear AB, våra styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de bygger på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som förvärvats med hjälp av tjänsten, eller för något annat påstående som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll , eller förlust eller skada av något slag till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighetEftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag i sådana stater eller jurisdiktioner.


AVSNITT 14 - SKADELÖSNING 

Du samtycker till att hålla INDRA Sportswear AB och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadliga från alla anspråk eller krav , inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.


AVSNITT 15 - SEVERABILITET 

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagDen icke-verkställbara delen ska anses avskild från dessa användarvillkor; sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.


AVSNITT 16 - UPPSÄGNING 

Parternas förpliktelser och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills de avslutas av antingen du eller ossDu kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdagen; och/eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 17 - HELA AVTALET 

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, som ersätter tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.


AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG 

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.


AVSNITT 19 - FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN 

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplatsDet är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på vår webbplatsDin fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av eventuella ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION 


För mer information om oss, om du har frågor, vänligen kontakta oss via e-post på info@indrasportswear.com eller via e-post med hjälp av informationen nedan:


INDRA Sportswear AB, Krankelösa 347, 38892 Ljungbyholm, Sverige

Senast uppdaterad:2021-03-20