Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ikraftträdande:2021-03-20

INDRA Sportswear AB ("oss","vi"eller"vår") driver webbplatsen https://indrasportswear.com/ (nedan kallad"tjänsten").

Denna sida informerar dig om våra policyer avseende insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har associerat med den informationen.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänstenGenom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policyOm inte annat anges i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor, tillgängliga från https://indrasportswear.com/ .

Definitioner

Service

Tjänsten är webbplatsen https://indrasportswear.com/ som drivs av INDRA Sportswear AB.

Personlig information

Med personuppgifter avses uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från den och annan information som antingen finns i vår besittning eller sannolikt kommer att komma i vår besittning).

Användningsdata

Användningsdata är data som samlas in automatiskt, antingen genereras genom användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Småkakor

Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

Uppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig:den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och på vilket sätt all personlig information behandlas eller ska behandlasFör syftet med denna sekretesspolicy är vi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Databehandlare (eller tjänsteleverantörer)

Med databehandlare (eller tjänsteleverantör) menas varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar.

Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Registrerad (eller användare)

Registrerad är varje levande person som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter")Personligen kan identifierbar information inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för digDu kan välja bort att ta emot någon av eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller instruktionerna i e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur tjänsten nås och används ("Användningsdata")Dessa användningsdata kan innehålla information såsom din dators Internetprotokolladress (t.ex.IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spåra kakodata

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierareCookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhetAndra spårningstekniker används också, såsom fyrar, taggar och skript, för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan styra och hantera cookies på olika sättTänk på att borttagning eller blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse negativt, och delar av vår webbplats kanske inte längre är tillgängliga.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan välja om du vill acceptera cookies via dina webbläsarkontroller, ofta i webbläsarens"Verktyg"eller"Inställningar"-meny.För mer information om hur du ändrar dina webbläsarinställningar eller hur du blockerar, hanterar eller filtrerar cookies kan du hitta i webbläsarens hjälpfil eller via sådana webbplatser som www.allaboutcookies.org .

Exempel på cookies vi använder:

 • SessionskakorVi använder sessionskakor för att driva vår tjänst.
 • PreferenskakorVi använder preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • SäkerhetskakorVi använder säkerhetskakor för säkerhetsändamål.

Vi använder följande cookies för att optimera din upplevelse på vår webbplats och för att tillhandahålla våra tjänster.

Kakor som är nödvändiga för att butiken ska fungera

namn

Fungera

_ab

Används i samband med adminåtkomst.

_säker_session_id

Används i samband med navigering genom en skyltfönster.

vagn

Används i samband med kundvagn.

cart_sig

Används i samband med kassan.

cart_ts

Används i samband med kassan.

checkout_token

Används i samband med kassan.

hemlighet

Används i samband med kassan.

säker_kund_sig

Används i samband med kundinloggning.

storefront_digest

Används i samband med kundinloggning.

_shopify_u

Används för att underlätta uppdatering av kundkontoinformation.

Rapportering och analys

namn

Fungera

_tracking_consent

Spårningsinställningar.

_landningssida

Spåra målsidor

_orig_referrer

Spåra målsidor

_s

Shopify-analys.

_shopify_fs

Shopify-analys.

_shopify_s

Shopify-analys.

_shopify_sa_p

Shopify-analys relaterad till marknadsföring och remisser.

_shopify_sa_t

Shopify-analys relaterad till marknadsföring och remisser.

_shopify_y

Shopify-analys.

_y

Shopify-analys.


Användning av data

INDRA Sportswear använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om om du inte har valt att inte ta emot sådan information

GDPR

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i EES har du rätt att få tillgång till den personliga informationen vi har om dig, att överföra den till en ny tjänst och att be om att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderasOm du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

INDRA Sportswear AB kan behandla dina personuppgifter på grund av:

 • Vi måste göra ett kontrakt med dig
 • Du har tillåtit oss att göra det
 • Behandlingen ligger i våra legitima intressen och det åsidosätts inte av dina rättigheter
 • För att följa lagen

Din personliga information behandlas initialt i Irland och kommer sedan att överföras utanför Europa för lagring och vidare behandling, inklusive till Kanada och USAFör mer information om hur dataöverföringar följer GDPR, se Shopifys GDPR Whitepaper:https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR .


CCPA


Vår webbplats säljer personlig information, enligt definitionen i California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”).

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få tillgång till den personliga informationen vi har om dig (även känd som"rätten att veta"), att överföra den till en ny tjänst och att be om att din personliga information korrigeras , uppdateras eller raderasOm du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

Om du vill utse en auktoriserad agent för att skicka in dessa förfrågningar på dina vägnar, vänligen kontakta oss på adressen nedan.
Lagring av data

INDRA Sportswear AB kommer att lagra dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicyVi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

INDRA Sportswear AB kommer också att behålla användningsdata för intern analysAnvändningsdata lagras i allmänhet under en kort tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi lagligen är skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Din personliga information kommer initialt att behandlas i Irland och kommer sedan att överföras utanför Europa för lagring och vidare bearbetning, inklusive till Kanada och USA.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

INDRA Sportswear AB kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Juridiska krav

INDRA Sportswear AB kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Att följa en rättslig skyldighet
 • För att skydda och försvara INDRA Sportswear AB:s rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot rättsligt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säkerVi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om digNär det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att dina personuppgifter raderas direkt i avsnittet kontoinställningarOm du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelseDu har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invändaDu har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsningDu har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataportabilitetDu har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.
 • Rätten att återkalla samtyckeDu har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där INDRA Sportswear AB förlitar sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifterKontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, utföra Service-relaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafikGoogle använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänstDenna information delas med andra Google-tjänsterGoogle kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för Google Analytics.Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.

Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv .


Facebook Analytics

Vi delar information om din användning av webbplatsen, dina inköp och din interaktion med våra annonser på andra webbplatser med våra annonseringspartnerVi samlar in och delar en del av denna information direkt med våra reklampartner och i vissa fall genom användning av cookies eller annan liknande teknik (som du kan godkänna, beroende på din plats)För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök Facebooks sekretessvillkor:https://www.facebook.com/policy.php .


Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av ossOm du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplatsVi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredjepartswebbplatser eller -tjänster.

Personlig information

Vi delar din personliga information med tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra kontrakt med dig, som beskrivs ovanTill exempel:

Vi använder Shopify för att driva vår onlinebutikDu kan läsa mer om hur Shopify använder din personliga information här:https://www.shopify.com/legal/privacy.

Vi kan dela din personliga information för att följa gällande lagar och förordningar, svara på stämning, sökorder eller andra lagliga förfrågningar om information vi får eller på annat sätt skydda våra rättigheter.


Barnens integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 årOm du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta ossOm vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och dåVi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar"ikraftträdandedatumet"högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringarÄndringar av denna sekretesspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

För mer information om vår integritetspraxis, om du har frågor eller om du vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på info@indrasportswear.com eller via e-post med hjälp av informationen nedan:

INDRA Sportswear AB, Krankelösa 347, 38892 Ljungbyholm, Sverige

Senast uppdaterad: 2021-03-20